Tietosuojaseloste, Pernotrans Oy

Rekisterinpitäjä

Pernotrans Oy
Telakkakatu 1
20240 Turku
Puh. 010 670 6319
sami.virtanen@pernotrans.fi
Y-tunnus 2681150-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö/ ja tai yhteyshenkilö

Sami Virtanen

Rekisterin nimi

Pernotrans Oy asiakasrekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään Pernotrans Oy:n ja asiakkaan välisen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi rekrytointilomakkeen kautta tulleita henkilötietoja käytetään rekrytointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– nimi
– puhelinnumero
– osoite
– sähköposti

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteydenottolomakkeiden tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteriä voidaan käyttää Pernotrans Oy:n tuotteiden, palveluiden ja koulutuksien suoramainontaan tai muuhun markkinointitoimintaan. Rekisterissä olevat yhteystiedot voidaan tarvittaessa poistaa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tai vanhentunut tieto täydennetään ja korjataan tai tarvittaessa poistetaan joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.